خرید چهار دستگاه خودروی عملیاتی از اعتبارات دولتی به ناوگان عملیاتی سازمان آتش نشانی ملایر

با پیگیری های متعدد شورای شهر ، شهردار محترم ، شورای سازمان ، هیئت مدیره و ریاست محترم سازمان آتش نشانی ملایر از محل اعتبارات دولتی مبلغ ۴/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اعتبار جذب سازمان شده که تعداد چهار دستگاه خودرو شاسی ۵/۲ تن  آمیکو خریداری  گردیده که با نظر به مساعدت شهردار محترم بزودی تجهیز و در آینده نزدیک به ناوگان عملیاتی سازمان اضافه تا در خدمات رسانی هر چه بیشتر  و بهتر به همشهریان عزیز پیشرو باشیم.

image_2018_11_1-13_5_31_316_EnV image_2018_11_1-13_6_12_198_afa.