خرید تجهیزات به روز و مطابق استاندارد توسط سازمان

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ملایر در مهر ماه سال جاری ۹۷ اقدام به خرید و تجهیز کلیه پرسنل عملیاتی  به لباس عملیاتی خاکی مطابق استاندارد روز و همچنین چراغ قوه ضد انفجار و ضد ضربه و ضد آب استفاده میگردد برای کلیه پرسنل سازمان خریداری و تحویل پرسنل عملیاتی گردید .

لازم به توضیح است لباسهای عملیاتی با اعتبار بالغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال و چراغ قوه آتش نشان با اعتبار حدود ۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری گردیده است .

image_2018_10_9-11_36_28_729_OTH - Copy image_2018_10_9-11_36_33_249_bJO - Copy image_2018_10_9-11_36_46_950_erS image_2018_10_9-11_36_47_227_0tE image_2018_10_9-11_36_58_930_KEF image_2018_10_9-11_37_3_550_BH5