حمایت از کالای ایرانی

banner-rahbar-97

در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی، اعضای محترم هیئت مدیره سازمان و شورای سازمان به عنوان اولین مصوبه در سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی استفاده از کالای ایرانی در اولویت اصلی قرار گیرد و تا حد امکان در خرید تجهیرات مورد نیاز از تولیدات داخلی استفاده گردد مگر کالاهایی که در انحصار سایر کشورها باشد.