حضور پر رنگ و مستمر نیروهای آتش نشانی در جشنواره ملی مبل و منبت ملایر

در مورخه بیست و یکم مرداد ماه ۹۸ طی مراسم افتتاحیه سومین جشنواره مبل و منبت ایران در شهر ملی منبت ایران(ملایر) برگزار گردید که در این مراسم جهت ایمن سازی و کنترل کلیه غرفه های متمرکز شده در این جشنواره برای جلوگیری از بوجود آمدن حریق و بازدید از غرفه ها توسط نیروهای سازمان آتش نشانی مستقر در این جشنواره صورت گرفت ، سازمان مذکور در این جشنواره تمهیدات لازم از قبیل مستقر نمودن یک دستگاه خودروی سنگین همراه ۶ نفر از آتش نشانان ،گشت موتور سوار آتش نشانی با در اختیار داشتن کپسولهای اطفاء حریق در حوزه برگزاری جشنواره ، بازدید از غرفه به غرفه توسط نیروهای آتش نشانی جهت ایمن بودن را اندیشیده است لازم به توضیح است که در روز دوم از این جشنواره توسط شهردار محترم جناب مهندس بابایی بازدیدی از نحوه خدمات دهی سازمان آتش نشانی بعمل آمد .

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر

IMG_9737 IMG_9732 IMG_9727 IMG_9726 IMG_9738