حضور مهندس هاشمی عضو شورای شهر بهمراه مدیرعامل سازمان در تمرینات تیم غواصی در سد کلان

IMG_0105مورخه۹۳/۰۳/۰۲ اقای مهندس هاشمی به همراه مدیرعامل سازمان اقای مهندس جوادی در سد کلان جایگاه تمرینی تیم غواصی سازمان حضور و از نزدیک شاهد تمرین غواصان شده و در ادامه ضمن تشکر از تیم غواصی خواستار آمادگی کامل جهت امدادرسانی در مواقع بحرانی شدندو ادامه بازدیدی از اطراف  سد و شناسایی نقاط  خطرناک و صحبت با عده ای از همشهریان عزیز که به صورت غیر مجاز مشغول شنا بودند انجام و از آنها خواهش گردید که از این کار خودداری کرده تا خدایی نکرده مشکلی برای آنها پیش نیایید