حضور دانش آموزان مدرسه رسالت جوراب در ستاد مرکزی سازمان آتش نشانی ملایر

در مورخه بیست و یکم فروردین ماه ۹۸ راس ساعت ۱۰/۰۰ صبح طی هماهنگی های لازم تعداد هشتاد نفر از دانش آموزان مدرسه راهنمایی رسالت جوراب جهت آموزش ایمنی حوادث و چگونگی و آشنایی هنگام وقوع حادثه در سازمان آتش نشانی ملایر حضور رساندند و توسط کارشناسان سازمان مربوطه آموزشهای لازم داده شد که هنگام وقوع حوادث با خونسردی چگونه رفتار کنند .

IMG_8905 IMG_8917 IMG_8918 IMG_8923 IMG_8925 IMG_8928