حریق منزل مسکونی در شهر زنگنه

در مورخه ششم آبان ماه ۹۹ راس ساعت ۰۱/۳۱ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان ساکن درشهر ذکر شده با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی ملایر مبنی بر رخ دادن حریقی در یکی از منازل مسکونی در شهر زنگنه اطلاع داده شد که به محض اطلاعسریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل مورد نظر اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی ابتداء مشاهده شد که درب ورودی به ساختمان قفل و بسته بود که بدون فوت وقت آتش نشانان با وسیله قفل بر اقدام به برش قفل مذکور نموده و سپس برق را قطع نموده و اقدام به اطفاء حریق فوق نمودند لازم به ذکر است که در این میان آتش نشانان همراه نیروی انتظامی حاضر در محل یک گالن بیست لیتری بنزین در محل حریق رویت کردند که خوشبختانه کسی در این ساختمان حضور نداشته و به کسی صدمه وارد نشده و علت حادثه احتمالا عمدی بوده و از جهت علت نهایی توسط کارشناسان در دست برسی میباشد که در پایان پش از اطفاء حریق با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه خود بازگشتند .

image_2020_10_27-8_5_6_249_XkB image_2020_10_27-8_5_8_319_IUJ image_2020_10_27-8_5_8_665_4bJ image_2020_10_27-8_5_16_605_ncP image_2020_10_27-8_5_17_639_opp