حریق منزل مسکونی در روستای داویجان

در مورخه یازدهم آبانماه ۹۸ راس ساعت ۷/۴۲ دقیقه صبح طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر آتش سوزی در یکی از منازل مسکونی در روستای داویجان رخ داده که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل اعلام شده حرکت به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی اقدام به قطع برق و سیستم گاز نمودند و سپس مشاهده شد که کانون حریق در آشپزخانه رخ داده که با حاضر شدن سریع و به موقع آتش نشانان به محل ، حریق فوق را اطفاء نمودند و مانع از نفوذ آن به دیگر اتاقهای مجاور گردید که در این خصوص خساراتی به وسایل آشپزخانه وارده شده و خوشبختانه به کسی صدمه ای وارد نشده و علت حادثه توسط کارشناسان سازمان در دست کارشناسی می باشد که در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه خود باز گشتند

IMG-20191102-WA0004 IMG-20191102-WA0006 IMG-20191102-WA0007 IMG-20191102-WA0009