حریق فضای سبز

در تاریخ۱۹ خردادماه فضای سبز پارک انتهای کوچه امین به علت نا اگاهی شهروندان وسهل انگاری دچار حریق شد در این حریق تعدادی درخت وفضای سبز  سوختند که نیروهای اتش نشانی بوسیله اب اقدام به اطفا حریق نمودند.