حریق علفهای هرز در بام ملایر

در مورخه یکم مهرماه ۹۸ راس ساعت ۱/۳۱دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ دال بر اینکه حریقی در قسمتی از فضای سبز بام ملایر مورد حریق قرار گرفته است که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه آتش نشانا ن به محل اعلام شده حرکت که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی با استفاده از دو حلقه شیلنگ یک و یک دوم اینچ و با آب تحت فشار اقدام به اطفاء حریق فوق نمودند و در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه خود بازگشتند.