حریق در یکی از مکانهای تجاری در حاشیه شهر

در مورخه ششم شهریور ماه ۹۸ راس ساعت ۰۵/۰۹ دقیقه صبح طی تماس نلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی در یکی از مغازه های تجاری در حاشیه شهر  اطلاع داده شد که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با نجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل مورد نظر اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی مشاهده شد که به دلیل اتصالی برق در مغازه ذکر شده آتش رخ داده که در این میان آتش به دیگر نقاط که  سپر های فایبر گلاس موجود بوده سرایت کرده و باعث سوختگی آنها شده است که در این آتش سوزی موجب آتش گرفتن تعدادی سپ ،سوختگی کنتور برق ،دودزدگی مغازه،از بین رفتن سیم کشی برق مغازه گردیده که در این حادثه صدمه جانی نداشته که در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه خود بازگشتند .