حریق در کنتور برق

در مورخه بیست و سوم تیر ماه ۹۸ راس ساعت  ۱۷/۰۲ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش گرفتن یک دستگاه کنتور برق در ساختمانی اعلام گردید که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه نیروها به محل اعلام شده حرکت به محض رسیدن مشاهده شد که کنتور برق ساختمان آتش گرفته که قبل از رسیدن آتش نشانان مالک ساختمان بدلیل در دست داشتن کپسول آتش نشانی در منزل اقدام به اطفاء حریق فوق نموده بودند که آتش نشانان طی برسی محل و اطراف حریق جهت حصول اطمینان از ایجاد حریق مجدد با تهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه خود بازگشتند . در پایان از شهروندان عزیز تقاضامندیم جهت ایجاد امنیت مبنی بر اطفاء حریق در منزل خود جهت تهیه کپسول آتش نشانی اقدام نمایند تا مثل این شهروند عزیز هنگام وقوع حریق در منزل ضمن تماس با ۱۲۵ با استفاده از کپسول بتوانید پیشرفت حریق را محار نموده تا آتش نشانان به محل حادثه برسند.