حریق در کارگاه رنگ کاری

در مورخه نوزدهم اسفند ماه ۹۷ساعت ۲۳/۵۵ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ مبنی بر آتش سوزی در کارگاه رنگ کاری صورت گرفته که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل اعلام شده اعزام و به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی و برسی محل با استفاده از یک دستگاه کپسول پودر و گاز و یک حلقه شیلنگ ضد اسید با آب تحت فشار پمپ اقدام به اطفاء حریق فوق شدند لازم به ذکر است که علت حادثه بی احتیاطی مالک از استفاده وسایل گرما زا غیر استاندارد اعلام نمودند و در این حادثه خوشبختانه به کسی صدمه جانی نرسیده فقط دیواره ها و سقف ، از بین رفتن مقداری از قوطی های رنگ موجود در کارگاه ، صدمه دیده است که در پایان پس از اطفاء کامل با نهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه مربوطه باز گشتند.