حریق در کارگاه تولید زغال در شهرک صنعتی شوشاب

در مورخه بیست وچهارم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۲۰/۱۴ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر حریق در یکی از کارگاههای تولید زغال واقع در شهرک صنعتی اعلام و اطلاع داده شد که سریعا یک دستگاه خودروی سنگین عملیاتی با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل اعلام شده اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی ابتداء مشاهده شد که حریق از درون کوره تولید زغال بصورت وسیعی در حال اشتعال و در حال افزایش میباشد که با اقدام سریع و به موقع آتش نشانان به فرماندهی آتش نشان بهزادی که با درایت کامل حریق فوق را مهار و مانع از گسترش وسعت آتش گردید که علت حادثه توسط کارشناسان سازمان مربوطه در حال برسی میباشد، و در پایان پس از سرد سازی محل حریق یا تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه مربوطه بازگشتند.

image_2020_5_14-8_1_48_542_7DM image_2020_5_14-8_1_49_316_G8r image_2020_5_14-8_1_49_994_YIi image_2020_5_14-8_1_50_551_PYQ image_2020_5_14-8_1_50_802_Ut7