حریق در کارگاه تولید جعبه در کوچه کارخانه قند

در مورخه دهم شهریور  ۹۷ راس ساعت ۱۳/۱۲دقیقه طی تماس تلفنی که با مرگز ۱۲۵ اعلام گردید مبنی بر رخ دادن حریقی در کارگاه تولید جعبه در کوچه کارخانه قند که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین همراه آتش نشانان  با تجهیزات کامل به محل حریق حرکت به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی ابتدا به قطع برق کارگاه مذکور اقدام نموده سپس با استفاده از یک حلقه شیلنگ با اب تحت فشار اقدام به اطفاء  حریق نمودند لازم به ذکر است که با رسیدن به موقع اتش نشانان به محل مانع سرایت کردن اتش به دیگر کارگاههای مجاور شدند که خوشبختانه تعداد اندکی از جعبه های خارج از کارگاه تولیدی که انباشته شده بود مورد حریق قرار گرفت علت حریق  از بی احتیاطی مالک بوده که هنگام تعطیلی گارگاه جعبه ها را به داخل انتقال نداده وتوسط رهگذران مورد حریق قرار میگیرد که در پایان با تنظیم صورتجلسه اتش نشانان به ایستگاه مربوطه باز گشتند .