حریق در منزل مسکونی واقع در ۳۲ متری مطهری

در مورخه ۹ خرداد ماه ۹۷ راس ساعت ۲۰/۵۰ طی تماس تلفنی که با مرکز ۱۲۵ حاصل شد مبنی بر آتش سوزی منزلی به ادرس ۳۲ متری که به محض اطلاع  سریعا یک دستگاه خودروی سنگین به همراه آتش نشانان با تجهیزات کامل به محل اعلام شده اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی اقدام به قطع برق و گاز منزل ذکر شده نمودند و حریق را با تجهیزات مناسب اطفاء حریق نمودند در این حادثه خو شبختانه به کسی آسیب نرسیده و علت حادثه طبق اعلام کارشناسان سازمان برق غیرمجاز بوده است.