حریق در منزل مسکونی واقع در خیابان شهید چوبین

در مورخه ۲۴ تیر ماه ۹۷ راس ساعت ۱۱/۵۹ دقیقه طی تماس تلفنی که به مرکز ۱۲۵ اعلام گردید مبنی بر آتش سوزی در منزل مسکونی واقع در خیابان شهید چوبین که به محض اطلاع یک دستگاه خودروی سنگین همراه اتش نشانان با تجهیزات کامل به محل اعلام شده حرکت به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی اقدام به اطفاء حریق شدند علیهذا با شدت و حجم زیاد حریق از مرکز تقاضای نیروی کمکی شد که مجددا با رسیدن نیروهای کمکی  ما بقی  حریق موجود در منزل مورد نظر اطفاء گردید که خوشبختانه با وجود افراد زیاد در منزل مسکونی و گسترش دود با عملیات سریع و به موقع آتش نشانان به کسی صدمه جانی نرسید که در پایان پس از سرد سازی وایمن نمودن محل عملیات مذکور به پایان رسید.IMG_20180715_121307 IMG_20180715_121403 IMG_20180715_121439 IMG_20180715_121604