حریق در مغازه کفش فروشی

در مورخه نهم اردیبهشت ۹۹ راس ساعت ۲۲/۱۲ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر آتش سوزی در یکی از مغازه های کفش فروشی در یکی از خیابانهای شهر رخ داده که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه اتش نشانان به محل مورد نظر اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی مشاهده شد که بدلیل آتش سوزی و خام سوزی حریق دود زیاد در محل مشاهده گردید و نفوذ اتش نشانان به درون آتش را مشکل نموده بود که با بستن و تجهیز خود به کپسول اکسیژن به درون آتش رفته و قفل مغازه مذکور را با وسیله قفل بر بریده و وارد مغازه شدند که با استفاده از دو بند شیلنگ یک و یک دوم اینچ با آب در اختیار داشته موفق شدند حریق فوق را اطفاء نمایند لازم به توضیح است که به دلیل سرعت عمل به موقع آتش نشانان شیفت یک مرکز به فرماندهی آتش نشان رشیدی مانع از نفوذ حریق به مغازه مجاور گردید ، و علت حادثه توسط کارشناسان در دست برسی می باشد که در پایان پس از سرد سازی محل حریق با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه خود بازگشتند.

image_2020_4_29-8_19_35_412_bi6 image_2020_4_29-8_20_4_860_PDO