حریق در مغازه سوپر مارکتی در ۳۲ متری مطهری

در مورخه شانزدهم دیماه ۹۷ راس ساعت ۲/۱۰ صبح طی تماس تلفنی که توسط یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ اعلام گردید مبنی بر آتش سوزی در مغازه ای سوپر مارکت در ۳۲ متری مطهری که به محض اطلاع سریعا دو دستگاه خودروی سنگین همراه آتش نشانان به محل اعلام شده اعزام که به محض رسیدن ابتداء اقدام به قطع برق و کنتور گاز ملک مذکور نمودند و به دلیل انباشته شدن اجناس در ورودی مغازه اتش نشانان به دو تیم تقسیم که توسط فرمانده عملیات تعدادی از آتش نشانان شروع به بر داشتن اجناس شدند و مابقی آتش نشانان در حال اطفاء حریق شدند،لازم به ذکر است که اکثر اجناس موجود در مغازه مورد حریق قرار گرفته که خوشبخنانه در این حادثه کسی صدمه جانی نرسیده ، و در این میان کارشناسان  در محل حریق حاضر و در حال جستجو جهت علت حریق شدند که متعاقبا گزارش خواهد شد .

IMG_8052 - Copy IMG_8054 IMG_8055 IMG_8056 IMG_8058