حریق در مزرعه و خرمن

در مورخه یکم مهر ماه ۹۸ راس ساعت ۱۶/۴۵ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر حریقی در روستای مهرآباد رخ داده که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل حادثه اعزام به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی با استفاده از یک حلقه شیلنگ یک و یک دوم اینچ با آب تحت فشار اقدام به اطفاء حریق فوق نمودند لذا در این حادثه پسمانده های موجود از خرمن که فاقد ارزش مالی بوده مورد حریق قرار گرفته بود که بعد از اطفاء با تهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه مربوطه بازگشتند.