حریق در خودروی تاکسی در تعمیرگاه

در مورخه سوم آذر ماه ۹۹ راس ساعت ۱۸/۳۵ طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر حریقی در تعمیرگاه در حاشیه شهر اطلاع داده شد که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین اطفاء حریق با تجهیزات کامل به محل وقوع حادثه همراه آتش نشانان اعزام و به محض رسیدن مشاهده شد که حریقی در قسمت جلو و گلگیر سمت راست خودرو رخ داده که سریعا از طریق سیلندر پودرو گاز اطفاء گردید و مانع از زیاد شدن حجم آتش و سرایت به دیگر نقاط خودرو گردد که پس از حصول اطمینان از وجود حریق در خودرو با تهیه وتنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه خود بازگشتند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی

IMG_0451 IMG_0454