حریق در باغ

در تاریخ ۲۴ خرداد یک قطعه بیشه و علفهای هرز در بلوار کریم خان زند بعد از ورزشگاه الغدیر  به علت بی احتیاطی دچار حریق شد . که نیروهای واحد ۲ آتش نشانی به وسیله آ ب تحت فشار پمپ ازخودروهای اعزامی اقدام به اطفا حریق نمودند باحضور نیروهای آتش نشان در محل ،حریق در مراحل ابتدایی مهار شد وخوشبختانه مساحت کمی آسیب دید.