حریق در انبار منزل مسکونی

در مورخه بیست و یکم آبان ماه ۱۴۰۰ طی اطلاعی که از طریق سامانه ۱۲۵ آتش نشانی کسب شد دال بر اینکه حریقی در منل مسکونی  در میدان ولیعصر رخ داده که سریعا از مرکز عملیات سازمان آتش نشانی یک دستگاه خودروی عملیاتی اطفاء حریق همراه نیروهای مربوطه به محل حادثه اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی مشاهده شد که در منزل مسکونی در قسمت انباری مالک یک عدد پیک نیک روشن نموده که دچار نشت گاز میشود و قبل از مطلع شدن مالک از این موضوع و بوی گاز ناگهان دچار انفجار شده و منجر به بوجود آمدن حریق در انبار گردیده که سریعا آتش نشانان  اقدام به اطفاء حریق فوق نمودند که این اقدام باعث عدم سرایت حریق به قسمت مسکونی گردیده که در پایان پس از سرد سازی محل و برقراری آرامش و امنیت کامل در محل با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه مربوطه بازگشتند .

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر

WhatsApp Image 2021-11-12 at 18.01.25 WhatsApp Image 2021-11-12 at 18.01.26 (1) WhatsApp Image 2021-11-12 at 18.01.28