حریق در انبار منزل مسکونی مستقر در پشت بام

در مورخه هشتم بهمن ماه ۹۷ راس ساعت ۱۱/۳۰ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر آتش سوزی در منزل مسکونی واقع در بلوار جانبازان رخ داده که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه اتش نشانان به محل اعلام شده اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی جهت جلو گیری و با توجه به عدم ایجاد انفجار آتش نشانان اقدام به قطع گاز و برق ساختمان مذکور نمودند و با توجه به مرتفع بودن ساختمان و قرار گرفتن انباری در پشت بام با استفاده از چهار بند شیلنگ مخصوص با آب تحت فشار پمپ اقدام به اطفاء حریق فوق نمودند که خوشبختانه دراین حادثه کسی صدمه جانی نرسیده فقط مقداری اسباب و اثاثیه که در انبار مذکور انباشته شده بود مورد حریق قرار گرفت که علت حادثه توسط کارشناسان سازمان در دست برسی می باشد ودر پایان عملیات پس از تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه مربوطه بازگشتند.

image_2019_1_29-9_32_53_617_tqd image_2019_1_29-9_32_54_641_bae image_2019_1_29-9_32_54_169_wxA image_2019_1_29-9_32_54_402_K1T image_2019_1_29-9_32_54_879_p9p