حریق در انبار علوفه گاوداری

در مورخ سی ام مرداد ماه ۱۴۰۱ طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ یار آتش نشانی ملایر حاکی از اینکه حریقی در انبارهای علوفه  یکی از گاوداری های حاشیه شهر رخ داده که بلافاصله یک تیم عملیاتی از ایستگاه شماره ۳ به محل حادثه اعزام ضمن رسیدن مشاهده شد که حجم حریق گسترده میباشد که از طریق بیسیم از مرکز عملیات تقاضای نیروی کمکی شد که با رسیدن تیم عملیاتی از ستاد مرکز آتش نشانان موفق شدن در کمترین زمان حریق فوق را اطفاء و مهار نمایند خوشبختانه در این حادثه به کسی صدمه ای وارد نشده است که در پایان آتش نشانان ضمن سرد سازی و لکه گیری محل حریق با تهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگا های مربوطه بازگشتند .

WhatsApp Image 2022-08-21 at 10.02.54 PM WhatsApp Image 2022-08-21 at 10.02.55 PM (1) WhatsApp Image 2022-08-21 at 10.02.55 PM (2) WhatsApp Image 2022-08-21 at 10.02.55 PM