حریق در انبار رویه کوبی مبل

در مورخه بیست و هفتم مرداد ماه ۹۹ راس ساعت ۱۷/۴۱ دقیقه بعداظهر طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر رخ دادن حریق در انبار رویه کوبی مبل در حاشیه شهر اطلاع داده شد که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل مورد نظر اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی مشاهده شد که در انبار رویه کوبی مبل حریق رخ داده و در حال سوختن می باشد که بدون فوت وقت با استفاده از دو حلقه شیلنگ یک و یک دوم و آب تحت فشار اقدام به اطفاء حریق نمودند که پس از اطفاء و سرد سازی منطقه حریق طی اظهارات مالک علت آتش سوزی نشت گاز LPG بوده ولی علت اصلی هنوز مشخص نیست و در حال برسی میباشد که در پایان با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه خود باز گشتند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر