حریق در اغذیه فروشی واقع در خیابان سعدی

در مورخه سیزدهم آذر ماه ۹۷ راس ساعت ۱۴/۴۷دقیقه طی تماس تلفنی که با مرکز سامانه ۱۲۵ اعلام شده مبنی بر آتش سوزی در مغازه اغذیه فروشی در خیابان سعدی که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین همراه آتش نشانان با تجهیزات کامل به محل مورد نظر اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی و از جهت عدم رسیدن صدمه جانی به افراد تجمع شده در محل ابتداء افراد را به دور از محل حریق هدایت و سپس اقدام به اطفاء حریق نمودند لذا در این حادثه خوشبختانه به کسی صدمه جانی ندیده فقط به مقدار اندکی به تجهیزات و وسایل مغازه اغذیه فروشی از قبیل یکدستگاه فر ساندویجی و دود زدگی کل مغازه صدمه دیده لازم به توضیح است که علت حریق توسط کارشناسان سازمان در حال برسی می باشد.