حریق در اتوبوس

در مورخه بیست ودوم اسفند ماه ۹۷ راس ساعت ۱۴/۰۰ طی تماس تلفنی همشهریان به سامانه ۱۲۵ اعلام شد مبنی بر آتش گرفتن اتو بوسی در سطح شهر که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین همراه آتش نشانان به محل اعلام شده حرکت و به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی ابتدا با هدایت کردن مردم به دور از منطقه حریق جهت خطرات احتمالی و با استفاده از یک حلقه شیلنگ ضد اسید اقدام به اطفاء حریق فوق نمودند که خوشبختانه در داخل اتو بوس مذکور هیچ مسافری نبوده و به هیچ کس صدمه جانی نرسیده فقط خودروی فوق بدلیل بی احتیاطی راننده در قسمت موتور آتش بوجود آمده و موجب آتش گرفتن اتو بوس گردیده که در پایان پس از تهیه و تنظیم صورتجلسه به ایستگاه مربوطه بازگشتند.

IMG_3635 IMG_3637 IMG_3638 IMG_3639