حریق دربیشه روستای بیجن اباد

درتاریخ۹۳/۴/۲۴قبل ازظهرآتش سوزی در بیشه های درختان گز ومنابع طبیعی روستای بیجن آباد ملایر رخ داد که به علت وزش باد تند دائما در حال گسترش بوده و زمینهای زراعی وباغهای اطراف راتهدید می نمود، که خوشبختانه با اقدام سریع نیروهای آتش نشانی مواجه شده و آتش را کاملا مهار نمودند.