حریق خودروی پراید در شهرک ولیعصر

در مورخه سیزدهم آذر ماه ۹۹ راس ساعت ۱۸/۳۰ دقیقه طی تماس تلفنی یکی از شهروندان ساکن در شهرک ولیعصر به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام شد که یک دستگاه خودروی پراید مورد حریق قرار گرفته است که بدون فوت وقت یک دستگاه خودروی  سنگین اطفائیه همراه آتش نشانان با تجهیزات کامل به محل مورد نظر اعزام که به محض رسیدن مشاهده شد خودرو پراید  مورد حریق قرار گرفته و پس از عملیات اطفاء سپس  آتش نشانان اقدام به سرد سازی و رفع بروز حریق مجدد در خودرو نمودند علیهذا علت حریق توسط کارشناسان در دست برسی می باشد که در این میان آتش نشانان  بعد از حصول اطمینان از حریق و امنیت کامل با هماهنگی نیروهای ۱۱۰ مستقر در محل با تهیه و تنظیم صورتجلسه  به ایستگاه خود باز گشتند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر

image_2020_12_6-9_34_11_499_vDd image_2020_12_6-9_34_16_315_0Sn image_2020_12_6-9_41_27_862_txD image_2020_12_6-9_34_8_644_3pb