حریق خودروی پراید در خیابان بسطامی

طی تماس تلفنی یکی از شهروندان که در مورخه هفدهم شهریور ماه ۱۴۰۰ راس ساعت ۱۷/۰۰با سامانه ۱۲۵ یار آتش نشانی برقرار گردید اطلاع داده شد که خودروی پرایدی در یکی از محله های مرکز شهر مورد حریق قرار گرفته که از ستاد عملیاتی مرکزی سازمان آتش نشانی یک دستگاه خودروی سنگین اطفائیه با تجهیزات کامل همراه اتش نشانان به محل اعلام شده اعزام که به محض رسیدن آتش نشانان با رعایت اصول ایمنی با استفاده از یک حلقه شیلنگ یک و یک دوم اینچ با آب تحت فشار حریق را مهار نموده که این اقدام سریع مانع از سرایت آتش به باک و موتور خودرو گردید که در این میان خوشبختانه کسی داخل خودرو نبوده و به  کسی صدمه وارد نشده که پس از جستجو و تحقیق مالک خودرو اعلام نمودند که علت حریق عمدی بوده و توسط یکی از اقوام که خصومت و اختلاف خانوادگی داشته ایم مورد حریق قرار گرفته که در پایان پس از سرد سازی خودرو و ایجاد امنیت و آرامش کامل در محل حریق با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه مربوطه باز گشتند .

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر

WhatsApp Image 2021-09-08 at 18.36.47 (1) WhatsApp Image 2021-09-08 at 18.36.47 (2) WhatsApp Image 2021-09-08 at 18.36.47