حریق خودروی ایسوزو حامل بار مبل

در مورخه شانزدهم مهر ماه ۹۸ راس ساعت ۱۹/۲۱طی تماس تلفنی یکی از شهروندان به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی مبنی بر آتش گرفتن خودروی ایسزو حامل بار مبل در محدوده شهر اعلام گردید لذا پس از اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی سنگین با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان به محل اعلام شده حرکت که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی ابتداء با اداره برق جهت قطع برق واحد اتفاقات اطلاع داده شد که سریعا آتش نشانان اقدام به اطفاء آتش مذکور در خودرو را نمودند سپس بعد از اطفاء و سرد سازی محل وقوع حادثه با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه خود بازگشتند.

image_2019_10_9-9_44_11_234_PDO image_2019_10_9-8_58_58_920_bi6 image_2019_10_9-10_22_48_249_bi6 image_2019_10_9-10_23_34_778_PDO