حادثه واژگونی در محورملایر-اراک

/طبق گزارش نیروهای امدادگر سازمان آتش نشانی دهم مهر ماه سال جاری نرسیده به پل روستای پروز خودروی سواری پژو به علت انحراف از مسیر اصلی دچار واژگونی شد.در این حادثه راننده خودرو با نام حمید رضا یونسی۴۷ساله فوت شدو سر نشین آن علیرضایونسی۱۷ ساله مصدوم که بلا فاصله به بیمارستان منتقل شد.