جلسه کارگروه ایمنی مراتع در خرداد ماه ۹۹

در مورخه نوزدهم خرداد ماه ۹۹ راس ساعت ۱۰/۰۰ صبح طی هماهنگی لازم و دعوتی که از طرف سرپرست محترم سازمان آتش نشانی ملایر از ارگانها و سازمانهای ذیربط در خصوص تشکیل کارگروه ایمنی مراتع به موضوعیت جلو گیری از ایجاد حریق در حاشیه و درون شهری صورت میگیرد به مدیریت و ریاست جناب شهردار محترم مهندس بابایی در مکان مهمانسرای پارک سیفیه صورت گرفت که در این خصوص با توجه به مشاهده حریق هایی که از طریق و توسط انسانها چه بصورت عمدی و غیر عمد در حاشیه و درون شهر رخ میدهد بحث و گفتگوی هایی صورت گرفت که ابتداء شهردار محترم فرمودند که میبایست در این رابطه جهت کنترل و کم شدن امار حریق ها در بین مردم فرهنگ سازی بعمل آید تا از این طریق توانست آموزشهای لازم و کارساز را ارئه کرد و با تمام توان و پتانسیل در اختیار داشته با این معضل مبارزه کرد ، سپس سرپرست سازمان آتش نشانی با ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته در این خصوص پرداختند ،و دیگر مسئولین محترم حاضر در جلسه هم هر کدام به تفکیک ابراز سخنانی نمودند که در پایان به نتایج و مصوباتی زیر نظر شهردار محترم  رسید که بشرح زیر به آنها اشاره خواهد شد.

۱- بدلیل اینکه ۹۵درصدعوامل انسانی د ر ایجاد حریق دخیل میباشد میبایست فرهنگ سازی مناسبی صورت گیرد و از کارشناسان مجرب جهت راه کار مناسب دعوت بعمل آید.

۲- مانور درون سازمانی و شهرستانی صورت گیرد تا از این طریق نقاط ضعف و قوت مشخص شود .

۳- در خصوص تهیه آتش کوب و اتش بر مناسب با سازمان پارکها و مراتع طبیعی با همدیگر هماهنگ شوند .

۴- به مردم شهری و روستایی اموزش لازم داده شود تا هنگام لزوم استفاده شود.

۵- به نیروهای سازمان پارکها آموزشهای لازم در خصوص نحوه مقابله با حریق داده شود .

۶- طرح جامع از طریق شهرداری یا فرمانداری محترم در این خصوص صورت گیرد.

و دیگر مصوبات صورت گرفته………………….

روابط عمومی سازمان آتش نشانی ملایر

IMG_4787 IMG_4789 IMG_4791 IMG_4804