جلسه مشترک بین مسئولین سازمان آتش نشانی و ریاست محترم پلیس پیشگیری ملایر

در مورخه چهاردهم اسفند ماه ۹۸ راس ساعت ۱۲/۰۰ طی دعوتی که از طرف ریاست محترم سازمان آتش نشانی ملایر به ریاست محترم پلیس پیشگیری نیروی انتظامی ملایر گردید تشکیل جلسه ای در دفتر سازمان آتش نشانیبرقرار گردید مبنی بر برسی مسائل و موارد و مشکلات در پیش رو  در روز چهار شنبه سوری آینده بحث و تبادل نظر شد که در این جلسه همانند سالهای گذشته تصمیم گرفته شد که نقاط پر خطر و حوادث خیز شناسایی گردد و در این خصوص نیروی انتظامی نیروهای خود را جهت تامین امنیت در محلهای مورد نظر مستقر و سازمان آتش نشانی هم بصورت آماده باش در ایستگاهای خود آماده بوده تا در هنگام لزوم وارد عمل شده و موارد ایمنی را ایجاد و برقرار نمایند ، هدف از این اقدام بخاطر برقراری امنیت و ایجاد آرامش در روز چهارشنبه سوری برای همشهریان عزیز می باشد.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر.