تمرین تیم ویژه امداد و نجات غواصی سازمان آتش نشانی ملایر در دریاچه سد کریم خان زند

 

با هدف تمرین و باز آموزی غواصی  و نجات غریق در محل دریاچه سد کریم خان زند برگزار شد.

در این دوره  غواصان آتش نشان جهت باز آموزی  با وسایل و تجهیزات غواصی ، روشهای نوین غواصی و امداد و نجات و کمک های اولیه در آبهای عمیق را سپری نمودند.