تصادف و برخورد چند دستگاه خودرو سبک و سنگین بعد از پل حرم آباد

در مورخه هفتم اردیبهشت ماه ۹۹ راس ساعت ۱۳/۵۱ دقیقه طی اطلاع تلفنی یکی از رانندگان خودروی عبوری در محور جاده ملایر به سه راهی توچغاز به سامانه ۱۲۵ یار اتش نشانی صورت گرفت مبنی بر برخورد و تصادف سه دستگاه خودرو که دو دستگاه تریلی و یک دستگاه خودروی وانت به آدرس ذکر شده رخ داده که به محض اطلاع بدون فوت وقت به دلیل حساسیت برخورد دو دستگاه خودروی تریلی که احتمال داشتن مواد نفتی باشد دو دستگاه خودروی سنگین اطفاء حریق و یک دستگاه خودروی سنگین امداد نجات با تجهیزات کامل همراه آتش نشانان و امدادگران به محل مورد نظر اعزام که به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی سریعا محل تصادف را با نوار ایمنی و خطر محصور و از جهت خطر احتمالی داشتن مواد سوختی توسط تریلیها اتش نشانان با استفاده از دو بند شیلنگ ضد اسید بصورت آماده باش بوده تا چنانچهانفجاری رخ داد سریعا با استفاده از مواد آب و کف حریق را مهار نمایند که خوشبختانه هیچگونه انفجاری رخ نداد و در این میان با هماهنگی نیروهای ۱۱۰ ، ۱۱۵،راهداری،و جرثقیل جهت حضور در محل اقدام شد و در پایان پس از تامین امنیت کامل در محل با تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه مربوطه بازگشتند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر

image_2020_4_27-9_42_36_901_QmI image_2020_4_27-9_42_57_486_Ut7 image_2020_4_27-9_43_25_223_mry image_2020_4_27-9_44_4_245_W1P