تصادف نفتکش با سمند

IMAGE11495617955086د ر ۱۸ خرداد سال جاری در ساعت۲۳/۳۸ دقیقه در محور ملایر_نهاوند نرسیده به روستای  انوج یکدستگاه تریلی نفتکش با یکدستگاه سمند تصادف نمود . خوشبختانه این برخورد کشته ای در بر نداشت اما یکی از سر نشینان از ناحیه سر وگردن وپا دچار مصدومیت شد که توسط  اورژانس ۱۱۵ روانه بیمارستان شد. نیروهای امدادگر اعزامی از مرکز بوسیله ست کامل امداد وتجهیزات مخصوص نسبت به ازاد سازی سرنشینان اقدام وهمچنین منطقه را از حیث اتش سوزی بواسطه نشت سوخت ایمن نمودند.