تصادف منجر به فوت در محور ملایر- آورزمان

در مورخه بیست و سوم اردیبهشت ماه ۹۸ راس ساعت ۲۱/۰۷ دقیقه طی تماس تلفنی به سامانه ۱۲۵ مبنی بر تصادف و برخورد یکدستگاه خودروی سنگین خاور با سواری پیکان در محور ملایر آورزمان نرسیده به روستای حسین آباد رخ داده اعلام شد که به محض اطلاع سریعا دو دستگاه خودروی سنگین همراه امدادگران و آتش نشانان به محل اعلام شده اعزام و به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی مشاهده شد به دلیل برخورد دو خودرو با هم آتش شدید ایجاد شده که در این میان آتش نشانان اقدام به خاموش کردن آتش خودروهای فوق نموده سپس بعد از اطمینان از وجود آتش سریعا اقدام به امداد رسانی با استفاده از ابزار کاتر اقدام به برش قسمتی از خودرو شدند و فرد فوت شده را به بیرون انتقال و به سرد خانه بهشت هاجر انتقال دادند و دو نفر دیگر هم به دلیل جراحات سطحی جهت مداوا به بیمارستان انتقال داده شد و خوشبختانه بعد از مداوا مرخص شدند لذا در این خصوص علت تصادف هنوز مشخص نشده و در حال حاضر در دست کارشناسی می باشد و در پایان پس از تهیه و تنظیم صورتجلسه توسط آتش نشانان به ایستگاه خود باز گشتند.

image_2019_5_14-10_26_22_314_Ygs image_2019_5_14-10_26_25_349_MUd image_2019_5_14-10_26_26_826_08h image_2019_5_14-10_37_31_933_hKg image_2019_5_14-10_37_32_380_JNg