تصادف مرگباردر محور ملایر-نهاوند

درمورخ۹۳/۶/۱۲ بعدازظهر روز چهارشنبه در محور ملایر-نهاوندبین روستای آورزمان-آبدر،یک تانکر حامل سوخت به شدت با یک مینی بوس حامل مسافر که به سمت نهاوند درحرکت بوده برخورد میکند.دراین حادثه دلخراش راننده تانکر به نامعلی اصغر آزادمنش فوت می شود وهمچنین ۴نفر از مسافرین مینی بوس کشته می شوند وبقیه مسافرین به بیمارستان منتقل میشوند لازم به ذکر است طی گزارشات ۲نفر دیگر ازمصدومین دربیمارستان فوت می کنند،