تصادف سنگین بین سه دستگاه کامیون در محور ملایر بروجرد

21012014(004)21012014(002)مورخه۹۳/۰۱/۲۲راس ساعت ۱۷/۲۵ به ستاد سازمان آتش نشانی اطلاع داده شد که تصادفی به سه دستگاه کامیون رخ داده که بلافاصله نیروی امداد به محل حادثه اعزام و  مشاهده گردید که فردی داخل خودرو گیر کرده است که امدادگران بوسیله دستگاههای برش کارتر خودرو را  از هم باز و فرد گیر کرده رها گردید خوشبختانه فرد حادثه دیده فوت نشده بود که به بیمارستان شهرستان ملایر انتقال داده شد.