تصادف زنجیره ای مرگبار

images (3)در ساعت ۱۲/۴۵ روز ۲۶ تیرماه خودر وی سنگین اویکو که از سوی اراک به سمت ملایر تردد داشت نرسیده به ترمینال برون شهری ملایر به علت عدم کنترل به سمت چپ منحرف شد که به یک نیسان برخورد کرده وپس از ان بایک سواری روآ برخورد ایجاد میشود.همچنینین این تصادف باعث شکسته شدن درختان وسط بلوار شد. دراین حادثه ۳ نفر مصدوم شدند که متاسفانه یک نفر از انها به علت خونریزی شدید از ناحیه شریان ران پا وزانو فوت شد .نروهای آتش نشانی بلادرنگ در محل مستقر شدندومنطقه حادثه را پوشش ایمنی داده واقدامات لازم را انجام داددند.در این حادثه اورژانس ۱۱۵ وپلیس راهور وانتظامی شرکت داشتند.