تصادف خودروی حمل دارو خاور هیوندا با نفت کش لیلان به دلیل توقف غیر منتظره خودرو لیلان

 

 

۲۰۱۵۱۲۲۲_۰۷۰۹۴۳۲۰۱۵۱۲۲۲_۰۷۳۴۱۳۲۰۱۵۱۲۲۲_۰۷۴۶۲۶مورخه۹۴٫۱۰٫۰۱ راس ساعت ۶/۴۰ صبح طی تماس عوامل اورژانس مبنی بر تصادف و گیر نمودن افراد داخل خودرو بلافاصله امدادگران سازمان به محل حادثه اعزام و پس ایمن سازی محل حادثه اقدام به خارج نمودن افراد گیر کرده به تجهیزات مناسب کرده که متاسفانه هر دو نفر گیر کرده بر اثر تصادف فوت نموده بودند که توسط آرامستان ملایر انتقال داده شدند.کارشناسان علت حادثه را توقف یکباره خودرو لیلان و عدم رعایت فاصله طولی خودروی خاور هیوندا عنوان نمودند.