تشکیل کلاس تئو ری و عملی اطفائ حریق در ساختمانهای بلند مرتبه (H5)

در مورخه بیست و هشتم آبانماه ۹۹ راس ساعت ۱۰/۰۰ صبح جهت پیشبرد و تسریع در عملیات محوله در ساختمانهای بلند مرتبه (H5) در خصوص اطفاء حریق فرمانده ایستگاه مرکز شیفت یک به فرماندهی آتش نشان بهرام رشیدی اقدام به تشکیل کلاس تئوری و سپس انجام مانور توسط نیروهای زیر مجموعه صورت گرفت که در این مانور آتش نشانان به نحو احسن و با موفقیت به پایان رساندند.

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ملایر

image_2020_11_18-11_5_29_922_vo4 image_2020_11_18-11_5_28_812_eSD image_2020_11_18-11_5_40_229_Zxo image_2020_11_18-11_5_27_982_tDP image_2020_11_18-11_5_47_782_dqY image_2020_11_18-11_5_48_651_Tz2 image_2020_11_18-11_5_46_128_53z