تشکیل کارگروه ایمنی آتش نشانی و بررسی مسائل و طرح ساماندهی بازار تاریخی ملایر در فرمانداری ویژه ملایر

با توجه به تشکیل جلسه و بازدید میدانی که در مورخه بیست و نهم اردیبهشت ماه ۹۸ در حضور دادستان محترم ، شهردار ، ریاست محترم سازمان آتش نشانی و دیگر مسئولین ادارات و سازمانهای زیربط با ستاد بحران در خصوص ایمن بودن بازار تاریخی ملایر صورت گرفت در یوم جاری ساعت ۸/۳۰ دقیقه در خصوص ارزیابی مسائل و طرح ساماندهی بازار تاریخی ملایر تشکیل جلسه ای با حضور فرماندار ویژه محترم ملایر ،شهردار ،ریاست سازمان آتش نشانی ریاستمحترم میراث فرهنگی و دیکر عزیزان مسئول در این خصوص صورت گرفت و در ابتداء آقای جوادی ریاست سازمان مربوطه طی سخنانی به مشکلات موجود در بازار از نظر ایمنی ابراز نمودند و سپس به راهکارهای لازمه پرداختند و اعلام نمودند که توقع داریم از تمام مسئولین زیربط جهت ایجاد امنیت برای کسبه و شهروندان عزیزمان تلاش لازمه صورت پذیرد شهردار محترم در خصوص اقدامات ویژه برای سد معبر توضیحاتی را داده و همچنین نیاز اصلی در خصوص ایمن سازی بازار سنتی و اماکن تجاری را فرهنگ سازی اعلام کرد و سپس توسط مسئولین محترم میراث فرهنگی ،اصناف،اداره گاز،اداره برق،و معتمدین بازار به نقطه نظرات خود پرداختند.دادستان محترم نیز نکات مهمی را اشاره نموده و اظهار امیدواری کردند که مشکلات قبل از وقوع هرگونه حادثه ای رفع شود . در پایان توسط معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه ملایر  طی بررسی تمام نقاط قوت و ضعف موضوع از مصوبات مهمی را انجام و دستور انجام مصوبات را در بازه زمانی مشخصی صادر کردند همچنین مقرر گردید گزارشات لازم بصورت مکتوب به فرمانداری ارسال گردد.

IMG_9280 IMG_9284IMG_9297 IMG_9298 IMG_9302