تداوم تلاش کارشناسان سازمان آتش نشانی ملایر جهت آموزش همگانی به شهروندان بمناسبت ایمنی شب چهارشنبه سوری

در مورخه بیست و پنجم اسفند ماه ۹۷ طی ابلاغ ریاست محترم سازمان آتش نشانی ملایر جهت برقراری کمپین (نه به چهارشنبه سوری خطر ناک ) در سطح شهر و حضور مستمر کارشناسان سازمان مربوطه مستقر در کمپین جهت دادن مشاوره به شهروندان و جوانان عزیز برای پیشگیری از خطرات احتمالی شب چهارشنبه سوری اقدام نموده و در این مدت چهار روزه از طریق چاپ بروشور و ارائه به شهروندان درخواست شد که نهایت تلاش خود را جهت برگزاری چهار شنبه سوری ایمن انجام دهند تا بتوانیم سالی بی خطر را سپری نماییم.

IMG_8625 - Copy IMG_8632 - Copy IMG_8660 - Copy (2) IMG_8661 - Copy (2) IMG_8662 - Copy - Copy IMG_8667 - Copy - Copy IMG_8674 - Copy (2) IMG_8676