آخرین مطالب سایت

تخریب ساختمان وریزش آوار منجر به فوت در روستای نامیله

در مورخه پانزدهم مهر ماه ۹۷ راس ساعت ۱۶/۵۸ دقیقه بعداظهر طی تماس تلفنی که با مرکز  ۱۲۵ مبنی بر ریزش آوار بر سر شخصی در روستای نامیله ملایر اعلام گردید که به محض اطلاع سریعا یک دستگاه خودروی عملیاتی و یک دستگاه خودروی امداد و نجات به آدرس اعلام شده حرکت به محض رسیدن با رعایت اصول ایمنی با استفاده از بیل و کلنگ اقذام به برداشت آوار و بیرون دراوردن شخص فوت شده نمودند علیهذا با حضور نیروهای ۱۱۰ و۱۱۵ در محل حادثه با معاینه واعلام فوتی از طرف عوامل ۱۱۵ با تماس و هماهنگی نیروهای بهشت حاجر جسد فوق به سرد خانه انتقال داده شد که در پایان به تهیه وتنظیم صورتجلسه به ایستگاه مربوطه بازگشتند .image_2018_10_8-9_20_49_208_COY image_2018_10_8-9_20_50_294_aTn