تجهیز سازمان آتش نشانی به خودروی سنگین یورو کارگو

7atimg_9039با پیگیریهای مداوم شهردار ,شورای محترم اسلامی شهر ملایر و افرادی در مرکز کشور که بسیار یاری نمودند و همچنین پیگیری جدی مدیر عامل سازمان یکدستگاه خودروی سنگین یورو کارگو با تکنولوژی به روز  به ناوگان عملیاتی سازمان به جهت خدمات رسانی بهتر وسریعتر افزوده شد.