تانکر سوخت در حریق

در مورخه ۱۶ خردادماه سال جاری در ساعت ۱۸/۳۰ طی گزارش مردمی تانکر سوختی در بلوار حاج طوسی ابتدای جاده نامیله دچار حریق شد. این تانکر در  چهار دیواری مالک جا ی گرفته بود که به علت بی احتیاطی دچار این حادثه شده شده بود .نیروهای اتش نشانی پس از رسیدن به محل حادثه موفق شدند تانکر ۵۰/۰۰۰هزار لیتری را بوسیله کف مخصوص اطفا نمایند.