بی تجربگی جوان حادثه آفرید

درتاریخ۹۳/۵/۱۲ بی احتیاطی یک نوجوان نا آشنا با رانندگی حادثه آفرید. بنا به گزارش نیروهای امدادگر سازمان آتش نشانی شب گذشته خودروی سواری پراید ی واقع درمیدان جهاد خیابان  خوابگاه دانشجویان که به علت نقص فنی خاموش شده بود  پس از آنکه سرنشین خودرو از نوجوانی تقاضا ی کمک میکند،نوجوان به علت استارت زدن خودرو در حالت خلاص نبودن باعث پرش خودرو به جلو میشود ،غافل از اینکه دختری ۱۶ ساله جلوی خودرو وجود دارد ،در اثر استارت وجهش خودرو فرد به زیر خودرو کشیده شده واز ناحیه ی گردن،پا،ودست دچار آسیب  که به بیمارستان منتقل می شود.